Susan DALIAN

Susan DALIAN
I this person

Voice Actor in

Naruto
  • TV (220 eps)
  • 2002 - 2007
Haku
Naruto
  • TV (220 eps)
  • 2002 - 2007
Yugao UZUKI
Naruto Shippuden
  • TV (480+ eps)
  • 2007 - ?
Yugao UZUKI