Kita KONNO

Kita KONNO
I this person

Known for

Author & Artist

Cotton
 • Vol: 1; Ch: 4
 • 2000
Country Boy
 • Vol: 1; Ch: 6
 • 2001
Dark Seed
 • Vol: 3; Ch: 15
 • 2006 - 2008
Himitsu no Kaidan
 • Vol: 2; Ch: 14
 • 1995 - 1998
In the Afternoon...
 • One Shot
 • 2004
Nowhere to Go
 • One Shot
 • 2003
Onnanoko no Sekkeizu
 • Vol: 1
 • 2013
Otome wa Inoru - Himitsu no Dormitory
 • Vol: 1; Ch: 6
 • 1998 - 2000
Salva Me
 • Vol: 1
 • 2004
Shirube no Michi
 • Vol: 1; Ch: 6
 • 2005
Sunday's Child
 • Vol: 1
 • 2009
Tsuzuki wa Mata Ashita
 • Vol: 4; Ch: 28
 • 2008 - 2013
Under the Rose
 • One Shot
 • 2003