Tokyo Ghoul:re

Alt title: Toukyou Kushu:re

Main Characters

Ginshi SHIRAZU Ginshi SHIRAZU
Haise SASAKI Haise SASAKI
Kuki URIE Kuki URIE
Saiko YONEBAYASHI Saiko YONEBAYASHI
Tooru MUTSUKI Tooru MUTSUKI

Secondary Characters

Akira MADO Akira MADO
Juuzou SUZUYA Juuzou SUZUYA
Kanae VON ROSEWALD Kanae VON ROSEWALD
Kishou ARIMA Kishou ARIMA

Minor Characters

Akashi KOBAYASHI Akashi KOBAYASHI
Akihiro KANO Akihiro KANO

Tags

Ayato KIRISHIMA Ayato KIRISHIMA
Big Madam Big Madam
Chie HORI Chie HORI
Donato PORPORA Donato PORPORA
Eto Eto
Hanbee ABARA Hanbee ABARA
Higemaru TOUMA Higemaru TOUMA
Hinami FUEGUCHI Hinami FUEGUCHI
Jin Li SHAO Jin Li SHAO
Karao SAEKI Karao SAEKI
Koori UI Koori UI
Kuramoto ITOU Kuramoto ITOU
Madam A. Madam A.
Naki Naki
Nico Nico
Nishio NISHIKI Nishio NISHIKI
Nobu SHIMOGUCHI Nobu SHIMOGUCHI
Nutcracker Nutcracker
Renji YOMO Renji YOMO
Roma HOITO Roma HOITO
Seidou TAKIZAWA Seidou TAKIZAWA
Shisanpei AURA Shisanpei AURA
Shunji SHIONO Shunji SHIONO
Shuu TSUKIYAMA Shuu TSUKIYAMA
Take HIRAKO Take HIRAKO
Touka KIRISHIMA Touka KIRISHIMA
Uta Uta
Yukinori SHINOHARA Yukinori SHINOHARA