Shoulder-a-Coffin, Kuro

Alt title: Hitsugi Katsugi no Kuro