Shoulder-a-Coffin, Kuro

Alt title: Hitsugi Katsugi no Kuro

Main Characters

 main image Kuro
 main image Sen

Tags

Secondary Characters

 main image Nijiku
 main image Sanju