Saikyou Densetsu Kurosawa

User Vols Ch Rating
Boabdil Stalled 11
end1ess1ov3 Stalled
gleyma Stalled 1
jamjam Stalled
4.5
KlatchianVampire Stalled 3
3
Krygio Stalled 2
mikki Stalled 11
Schaumapuff Stalled 11
SpaceyX Stalled 11
Tom20 Stalled 1
Yakousei Stalled

11 users stalled on