Pretty Face

Main Characters

Randou MASASHI Randou MASASHI
Rina KURIMI Rina KURIMI

Secondary Characters

Dr. Juun MANABE Dr. Juun MANABE
Juuji TAMURA Juuji TAMURA
Keiko TSUKAMOTO Keiko TSUKAMOTO
Masuko MIWA Masuko MIWA
Midori AKAI Midori AKAI
Natsuo KOBAYASHI Natsuo KOBAYASHI
Nozumi UEDA Nozumi UEDA
Takahiro KINOSHITA Takahiro KINOSHITA
Takuya ENDOU Takuya ENDOU
Yukie SANO Yukie SANO

Minor Characters

Apron KATAYAMA Apron KATAYAMA
Genryuu Genryuu
Gorou IWAGAKI Gorou IWAGAKI
Haga Haga
Hifumi KOBAYASHI Hifumi KOBAYASHI
Hitman Hitman
Ichigo HYAKUTAROU Ichigo HYAKUTAROU
Inn Keeper Inn Keeper
Jinnai Jinnai
Jin's Mother Jin's Mother

Tags

Jin YOSHIDA Jin YOSHIDA
Kanenari TOKIWA Kanenari TOKIWA
Masato MIKI Masato MIKI
Ootsuki Ootsuki
Reiji NAKAMA Reiji NAKAMA
Rina's Father Rina's Father

Tags

Rina's Mother Rina's Mother
Sachiko USUI Sachiko USUI
Sendou Sendou
Tasaka Tasaka
Tetsuya KOBAYAKAWA Tetsuya KOBAYAKAWA
Tsunami Tsunami
Uchi KINO Uchi KINO
Yamada Yamada
Yuna KURIMI Yuna KURIMI
Yuriko KITSUI Yuriko KITSUI