Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"

List Title Username Entries Date
My Personal Favorite Manga AnoSoka 29 Oct 12, 2012
Top 10 Manga Mattnet 10 Apr 25, 2010
My Top Manga Niltz 25 Jan 28, 2010
Top Mango Sarge128 11 Aug 9, 2009