Kodocha: Sana's Stage

Alt title: Kodomo no Omocha

Main Characters

Akito HAYAMA
Sana KURATA

Secondary Characters

Asako KURUMI
Aya SUGITA

Tags

Futa MATSUI
Misako KURATA
Naozumi KAMURA
Rei SAGAMI
Tsuyoshi OHKI

Minor Characters

Aono OHKI

Tags

Aono's Chicken
Chiyo SHIMURA
Choco
Dr. Barns
Dr. Iwasaki
Fuyuki HAYAMA
Gen
Gomi SHINICHI
Gonta
Hisae KAMAYAI

Tags

Isao OHKI
Ishida
Karen IKEHATA
Kazuyuki KAMORI
Keiko SAKAI

Tags

Koharu HAYAMA

Tags

Maeda

Tags

Mami SUZUKI
Mariko SAKAI
Maro

Tags

Mayu TOBITA
Miho OBANA
Mikio ONO
Miss Mitsuya
Miss Noguchi
Morio TANAKA
Mr. Kinoshita

Tags

Mr. Sengoku
Mrs. Kamori
Mrs. Kamura
Mr. Suzuki
Ms. Sasaki
Natsumi HAYAMA
Principal Narunaru (Elementary School)
Principal Narunaru (Junior High School)
Rina
Ruma
Rumi

Tags

Ryosuke MOTODANA
Shimizu
Shizu
Sumirei ANDO
Suzuoki
Takamitsu KAWAI
Takezo ONDA
Yonma AKASHIYA

Tags

Yukihiro YASUDA
Yuri WATANABE
Yuta TAKAISHI