Bi no Isu

Activity Feed

ReiKakaku read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 26, 2014 - 1:47 PM
anneneko read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 25, 2014 - 3:11 PM
anneneko read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 25, 2014 - 3:09 PM
CynChaote won't read Bi no Isu Jul 25, 2014 - 1:48 PM
AmayaTanOo rated the Bi no Isu manga 2.5/5 stars Jul 25, 2014 - 8:24 AM
AmayaTanOo read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 25, 2014 - 8:24 AM
carinachan read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 22, 2014 - 8:35 AM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
kyokai read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 17, 2014 - 5:21 PM
DonoYuki read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 14, 2014 - 8:21 AM
Minenorin read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 11, 2014 - 5:38 AM
LisaSmarties read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 9, 2014 - 3:00 PM
KiddVicious read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 5, 2014 - 11:46 AM
111 read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 4, 2014 - 10:52 PM
kayuki rated the Bi no Isu manga 5/5 stars Jul 1, 2014 - 8:39 AM
kayuki read Bi no Isu at 1 of 1 volumes Jul 1, 2014 - 8:39 AM