Battle Vixens

Alt titles: Ikkitousen, Dragon Girls

Main Characters

Gentoku RYUUBI
Hakufu SONSAKU
Koukin SHUUYU
Shimei RYOMOU
Unchou KAN'U

Secondary Characters

Bunwa KAKU
Chuuei TOUTAKU
Chuutatsu SHIBA'I
Ekitoku CHOUHI
Gakushuu
Genjou KAKOUTON
Genpou SAJI
Goei
Housen RYOFU
Kouha KANNEI
Koumei SHOKATSURYOU
Moutoku SOUSOU
Myousai KAKOUEN
Shiryuu CHOUUN
Ukitsu

Minor Characters

Batai
Bunen CHOURYOU
Bunken GAKUSHIN
Genchoku JOUSHO
Genka KADA
Hakugen RIKUSON
Himiko
Houkou KAKUKA
Inshun HOUZOUIN
Junyu KOUTATSU
Kanshou KOUCHIYUU
Kentei

Tags

Koshaji
Koudai CHINKYUU
Koumei JYOKOU
Kouro ENJUTSU
Kyocho CHUUKOU
Mitsuyoshi YAGYU
Shifu CHOSHOU
Shigen HOUTO
Shigi TAISHIJI
Shikou CHOKOU
Shiyu SHOKATSUKIN
Shungai CHOUKO
Soujin SHIKOU
Suikyo
Ten'i
Tokubou TEIFU
Toutotsu
Youjou BASHOKU