Shiroyasha

Gender: Female
Hair Color: White
Rank #1,776
Rank #14,152