Shiroyasha

Gender: Female
Hair Color: White
Rank #1,749
Rank #14,210