Shiroyasha

Gender: Female
Hair Color: White
Rank #1,744
Rank #13,505