Saruhiko FUSHIMI

Activity Feed

heyheyheyyy loved
FriendlyDemon hated
Esrinne
Esrinne Feb 19, 8am
loved
stephanie5e
stephanie5e Feb 19, 4am
hated
Blushy
Blushy Feb 16, 10am
loved
Snows
Snows Feb 10, 11pm
loved
Snows
Snows Feb 10, 11pm
hated
heyheyheyyy
heyheyheyyy Feb 10, 3am
hated
annallf1998
annallf1998 Feb 9, 8am
loved
bmoon1780
bmoon1780 Feb 6, 5am
loved
Exayla
Exayla Feb 4, 1pm
loved
KuroUsagi15
KuroUsagi15 Feb 3, 2am
loved
missty0foxx
missty0foxx Feb 2, 9pm
loved
sleepyeyes24
sleepyeyes24 Feb 2, 5am
loved
Kohoshi
Kohoshi Feb 1, 1am
loved
Sevroz
Sevroz Jan 31, 10pm
loved
meishika
meishika Jan 30, 9am
loved
GandaPsyco
GandaPsyco Jan 27, 9pm
loved
Delaneyxoo
Delaneyxoo Jan 27, 7pm
loved
Empasha
Empasha Jan 24, 3pm
loved
PlayfulKitty3006
PlayfulKitty3006 Jan 23, 4am
loved
TVakarian
TVakarian Jan 20, 12pm
loved
arij127
arij127 Jan 19, 11am
loved
Gia13
Gia13 Jan 17, 1pm
loved
Mahcooz
Mahcooz Jan 15, 9am
hated
TenBN
TenBN Jan 12, 7pm
loved
ShiroiNekoNoSoburin hated
MajOrangeJuice
MajOrangeJuice Jan 5, 2am
hated
MajOrangeJuice
MajOrangeJuice Jan 5, 2am
loved
M4XV4LL
M4XV4LL Jan 4, 8pm
loved