Rasiel

Rasiel main image
Slara loved Rasiel (character) Oct 1, 2014 - 1:36 AM
Brocky loved Rasiel (character) Sep 30, 2014 - 2:47 AM
chikute13 hated Rasiel (character) Sep 29, 2014 - 9:40 PM
Versontil loved Rasiel (character) Sep 28, 2014 - 11:45 PM
Gerbi loved Rasiel (character) Sep 27, 2014 - 11:55 PM
Ahshen loved Rasiel (character) Sep 26, 2014 - 11:41 PM
Egotism loved Rasiel (character) Sep 25, 2014 - 11:59 PM
Demons loved Rasiel (character) Sep 25, 2014 - 12:35 AM
fushigina loved Rasiel (character) Sep 23, 2014 - 11:12 PM
Darathip loved Rasiel (character) Sep 22, 2014 - 11:25 PM
JeanPhoenix loved Rasiel (character) Sep 21, 2014 - 11:44 PM
Hanyujin loved Rasiel (character) Sep 21, 2014 - 2:20 AM
YakyuGuy loved Rasiel (character) Sep 19, 2014 - 11:07 PM
Gunnermaster loved Rasiel (character) Sep 18, 2014 - 11:12 PM
Fading loved Rasiel (character) Sep 17, 2014 - 11:11 PM
Superbi loved Rasiel (character) Sep 17, 2014 - 2:07 AM
Rikigaku loved Rasiel (character) Sep 16, 2014 - 12:14 AM
RedFerrari loved Rasiel (character) Sep 14, 2014 - 11:53 PM
Lancer69 loved Rasiel (character) Sep 14, 2014 - 12:07 AM
Reesha loved Rasiel (character) Sep 12, 2014 - 11:24 PM
Videogamer loved Rasiel (character) Sep 11, 2014 - 11:20 PM
Liliumetude loved Rasiel (character) Sep 10, 2014 - 11:55 PM
Delta009 loved Rasiel (character) Sep 9, 2014 - 11:03 PM
Axelmoon loved Rasiel (character) Sep 9, 2014 - 3:09 AM
Gunner1990 loved Rasiel (character) Sep 8, 2014 - 10:25 PM
October20 loved Rasiel (character) Sep 7, 2014 - 10:59 PM
TheBlues loved Rasiel (character) Sep 6, 2014 - 11:31 PM
Alias004 loved Rasiel (character) Sep 6, 2014 - 12:10 AM
Shizuka621 loved Rasiel (character) Sep 4, 2014 - 11:16 PM
Yellow130 loved Rasiel (character) Sep 3, 2014 - 11:02 PM