Loki

Loki main image
JSchag hated Loki (character) Jan 28, 2015 - 7:07 AM
Melllvar hated Loki (character) Jan 10, 2015 - 8:06 PM
MayomiCCz loved Loki (character) Jan 8, 2015 - 2:04 PM
demianwalter hated Loki (character) Jan 7, 2015 - 7:39 PM
hammadi hated Loki (character) Jan 5, 2015 - 9:18 AM
hammadi loved Loki (character) Jan 5, 2015 - 9:18 AM
StupididPig hated Loki (character) Jan 3, 2015 - 11:31 PM
Albertozero hated Loki (character) Dec 31, 2014 - 6:15 PM
damo99 hated Loki (character) Dec 25, 2014 - 9:13 PM
HaloCombat6 loved Loki (character) Dec 8, 2014 - 11:40 PM
HoboSniper hated Loki (character) Nov 22, 2014 - 5:46 PM
Nightingal loved Loki (character) Oct 15, 2014 - 6:12 AM
pkmnmaster88 hated Loki (character) Oct 11, 2014 - 11:24 AM
lizzielynn908 hated Loki (character) Sep 18, 2014 - 1:37 PM
lizzielynn908 loved Loki (character) Sep 18, 2014 - 1:37 PM
scbigmac07 hated Loki (character) Aug 22, 2014 - 9:46 PM
KushinaUzumaki hated Loki (character) Aug 14, 2014 - 2:19 PM
twist1234 hated Loki (character) Aug 12, 2014 - 12:29 PM
MrAnime hated Loki (character) Aug 10, 2014 - 5:46 PM
Kopec90 hated Loki (character) Aug 8, 2014 - 3:38 AM
Alexington77 hated Loki (character) Aug 7, 2014 - 1:59 PM
MadnessKreation hated Loki (character) Aug 6, 2014 - 5:22 PM
Gold25 hated Loki (character) Jul 28, 2014 - 6:56 PM
Toshiro999 loved Loki (character) Jul 21, 2014 - 7:56 PM
rosalie568 loved Loki (character) Jul 16, 2014 - 10:42 AM
Qsquared loved Loki (character) Jul 7, 2014 - 2:09 AM
JDawgLivin hated Loki (character) Jul 6, 2014 - 11:16 PM
PuabloTwane hated Loki (character) Jun 30, 2014 - 4:43 PM
HikariNatsumi hated Loki (character) Jun 27, 2014 - 2:44 PM
Liverdog hated Loki (character) Jun 26, 2014 - 1:41 PM