Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Username Awarded Date
dellared Nov 1, 2010
happosaii Nov 1, 2010
PopularZero Nov 1, 2010
Inari Nov 1, 2010
hackatk Nov 1, 2010
Celestein Nov 1, 2010
Vanpelt Nov 1, 2010
jorchom Nov 1, 2010
Zenta Nov 1, 2010
finalking Nov 1, 2010
Kalsifer Nov 1, 2010
polaris Nov 1, 2010
jb12 Nov 1, 2010
Leinadahn Nov 1, 2010
jessicamarron Nov 1, 2010
DarkestWings Nov 1, 2010
LinaleeLee Nov 1, 2010
MistaR Nov 1, 2010
babyyxjill Nov 1, 2010
reas14 Nov 1, 2010
Tmryuu Nov 1, 2010
takutaku Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
Shiriokumo Nov 1, 2010
DRoPoUT Nov 1, 2010
Shampsneko Nov 1, 2010
kostake Nov 1, 2010
StrayWolfZ Nov 1, 2010
sHaotaisa Nov 1, 2010
trivis92 Nov 1, 2010
firemn Nov 1, 2010
jbxander Nov 1, 2010
scythe Nov 1, 2010
Angack Nov 1, 2010
onikinou Nov 1, 2010
AshenCenosen Nov 1, 2010
KBII Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
Azi Nov 1, 2010
visionvss Nov 1, 2010
Hideki87 Nov 1, 2010
basharab Nov 1, 2010
TheSlayer Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
EclipseSin Nov 1, 2010
Vitally Nov 1, 2010
tsamo Nov 1, 2010
Kira27 Nov 1, 2010
Arclight Nov 1, 2010
MihaiShadow Nov 1, 2010