Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Username Awarded Date
rorounikenta Nov 1, 2010
ChuChoCR Nov 1, 2010
winter Nov 1, 2010
Nosuke Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
jamdrl Nov 1, 2010
Aikaih Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
Morboz Nov 1, 2010
Nightnoise Nov 1, 2010
Evofoo Nov 1, 2010
Serangel Nov 1, 2010
Aerith77 Nov 1, 2010
jpallett Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
Darkblues Nov 1, 2010
cuzqulu Nov 1, 2010
eleek Nov 1, 2010
Tinfoiler Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
Rena777 Nov 1, 2010
devilangel05 Nov 1, 2010
cameronanime Nov 1, 2010
Yunacat Nov 1, 2010
Bunnys Nov 1, 2010
dragonartur Nov 1, 2010
Fazzey Nov 1, 2010
MrK Nov 1, 2010
mobad Nov 1, 2010
ReaperPhenex Nov 1, 2010
Veraymix Nov 1, 2010
KGimmy Nov 1, 2010
Verletzen Nov 1, 2010
Jared Nov 1, 2010
ReVeRs Nov 1, 2010
kinubic Nov 1, 2010
sorrow3929 Nov 1, 2010
Omalleh Nov 1, 2010
Hogeki Nov 1, 2010
H0SHI Nov 1, 2010
Uchihaken Nov 1, 2010
foxhead556 Nov 1, 2010
Griffihn Nov 1, 2010
ASKnuckles Nov 1, 2010
Player01 Nov 1, 2010
mastermind78x Nov 1, 2010
amaya88 Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
Wollmuetze Nov 1, 2010
valkyrie707 Nov 1, 2010