Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Username Awarded Date
Svagor Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
mary294 Nov 1, 2010
panchitokiri Nov 1, 2010
xxxpkerxxx20 Nov 1, 2010
Regret Nov 1, 2010
donnergott88 Nov 1, 2010
Mugen90 Nov 1, 2010
Adreya Nov 1, 2010
TanJo Nov 1, 2010
Mysteryashslayr Nov 1, 2010
RenaWolf Nov 1, 2010
Gam Nov 1, 2010
KimiNoSha Nov 1, 2010
Cthulhon Nov 1, 2010
linkmodd Nov 1, 2010
frodonk Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
JinX08 Nov 1, 2010
Thedolcloth Nov 1, 2010
Xadyu Nov 1, 2010
Teadesu Nov 1, 2010
CalebNaquin Nov 1, 2010
SamsasTraum Nov 1, 2010
heartykawaii Nov 1, 2010
Funkgun Nov 1, 2010
Silvercho Nov 1, 2010
DoGPlasmav2 Nov 1, 2010
Gorthan Nov 1, 2010
Naco Nov 1, 2010
pistolwhip Nov 1, 2010
firealarm91 Nov 1, 2010
markopferman Nov 1, 2010
Freakyikki Nov 1, 2010
Maetel Nov 1, 2010
Xunnamius Nov 1, 2010
AuToFiRE Nov 1, 2010
DarkArtek Nov 1, 2010
Acerolaorion Nov 1, 2010
Kajack Nov 1, 2010
Arkard Nov 1, 2010
angeldeath29 Nov 1, 2010
fjgs19 Nov 1, 2010
KuraiMusume Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
gigg44 Nov 1, 2010
Paz1o1 Nov 1, 2010
sqwigyb Nov 1, 2010
MIBlackburn Nov 1, 2010
tratos1 Nov 1, 2010