Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Username Awarded Date
Soulblazer Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
Taoreta510 Nov 1, 2010
gianlucailgrifone Nov 1, 2010
scorpion22 Nov 1, 2010
Birddog4vr Nov 1, 2010
Sesetsu Nov 1, 2010
pelly Nov 1, 2010
amour010 Nov 1, 2010
Veleon Nov 1, 2010
Narulez Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
Seyran Nov 1, 2010
Clanky Nov 1, 2010
Chainerroth Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
mp228 Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
karismaken Nov 1, 2010
Kayhura Nov 1, 2010
kenji86 Nov 1, 2010
Aeterno Nov 1, 2010
nyamo Nov 1, 2010
muffinman61 Nov 1, 2010
kyetoukitto Nov 1, 2010
Yasakira Nov 1, 2010
otaku44 Nov 1, 2010
Noctre Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
Darkstar Nov 1, 2010
Berserk8 Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
Antheon Nov 1, 2010
billgoku Nov 1, 2010
roshiforever Nov 1, 2010
Silvra Nov 1, 2010
sm00th Nov 1, 2010
zntfnk Nov 1, 2010
strider666 Nov 1, 2010
Spatulord Nov 1, 2010
MikamiTeru0666 Nov 1, 2010
Alienblack Nov 1, 2010
CrimsonTears Nov 1, 2010
nanashi1337 Nov 1, 2010
Cerbus Nov 1, 2010
jessica9716 Nov 1, 2010
Reiyu Nov 1, 2010
faeven Nov 1, 2010
Riko89 Nov 1, 2010
motman Nov 1, 2010