Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Watched 25 anime from TMS Entertainment

Username Awarded Date
sWefreak Nov 1, 2010
geonii Nov 1, 2010
OtakuDan Nov 1, 2010
kooltilldend Nov 1, 2010
Abisan Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
DarkSigma Nov 1, 2010
Rince Nov 1, 2010
Hiruma1 Nov 1, 2010
zomgzomg Nov 1, 2010
nemodark Nov 1, 2010
Namakemono456 Nov 1, 2010
deo0s Nov 1, 2010
dharma815 Nov 1, 2010
Celedar Nov 1, 2010
Arweny Nov 1, 2010
Ajna Nov 1, 2010
suse Nov 1, 2010
Itgs Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
Starbomba Nov 1, 2010
YusukeUrameshi Nov 1, 2010
kureshii Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
Oni09 Nov 1, 2010
Rachio Nov 1, 2010
SonicFrake Nov 1, 2010
Lazymez Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
ulalaserizawa Nov 1, 2010
Elie777 Nov 1, 2010
sabutaatti Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
Nappyhole Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
gotenks8 Nov 1, 2010
prodigy Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
aaronkyle Nov 1, 2010
Mistara Nov 1, 2010
Garet Nov 1, 2010
Blackdragonss Nov 1, 2010
kandola00 Nov 1, 2010
mechworrior Nov 1, 2010
ivonmart Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010