Watched 25 anime from Sunrise

Watched 25 anime from Sunrise

Watched 25 anime from Sunrise

Username Awarded Date
vash Oct 31, 2010
Synn Oct 31, 2010
TensaZangetsu Oct 31, 2010
kasuma Oct 31, 2010
tovarish Oct 31, 2010
Akiyama Oct 31, 2010
Perpetualchaos Nov 1, 2010
Senreichi Nov 1, 2010
ZiggyDeath Nov 1, 2010
basilisk101 Nov 1, 2010
Pyromanci Nov 1, 2010
anipro1234321 Nov 1, 2010
oasisx Nov 1, 2010
Arkkon Nov 1, 2010
revanliqueur Nov 1, 2010
aibbo Nov 1, 2010
rfrost87 Nov 1, 2010
kimkim Nov 1, 2010
MechaNeko Nov 1, 2010
yksirf Nov 1, 2010
Suras Nov 1, 2010
crafty Nov 1, 2010
Boss302 Nov 1, 2010
Dace67 Nov 1, 2010
al2551 Nov 1, 2010
Nazo Nov 1, 2010
OkamiNoKaze Nov 1, 2010
invader257 Nov 1, 2010
Yoshi00 Nov 1, 2010
Envi Nov 1, 2010
derp Nov 1, 2010
Salahare Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
midnighter13 Nov 1, 2010
Takao Nov 1, 2010
YuKanda Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
Tares Nov 1, 2010
Nos3bleed Nov 1, 2010
Barwookie Nov 1, 2010
KazeKatsu Nov 1, 2010
KaixNobori Nov 1, 2010
Waggo Nov 1, 2010
Lituko Nov 1, 2010
kakashihatake Nov 1, 2010
duotrouble Nov 1, 2010
Enkidu Nov 1, 2010
neasyorc Nov 1, 2010
MAXOsHAMe Nov 1, 2010
Sakubo Nov 1, 2010