Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Username Awarded Date
miko Nov 1, 2010
Inuyashamish Nov 1, 2010
Serangel Nov 1, 2010
HikariAnkoku Nov 1, 2010
Mimori Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
Yumi08 Nov 1, 2010
moldedclay Nov 1, 2010
Shattergraves Nov 1, 2010
Mangaphile Nov 1, 2010
Synsane Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
devilangel05 Nov 1, 2010
Yunacat Nov 1, 2010
BigB9942 Nov 1, 2010
Fazzey Nov 1, 2010
ReaperPhenex Nov 1, 2010
potemkinbuster Nov 1, 2010
KGimmy Nov 1, 2010
Shunrai Nov 1, 2010
soniccamper92 Nov 1, 2010
rokubungi Nov 1, 2010
ASKnuckles Nov 1, 2010
mastermind78x Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
Reinonsai Nov 1, 2010
Vanpelt Nov 1, 2010
RutilAure Nov 1, 2010
SArdukkan Nov 1, 2010
kura Nov 1, 2010
thejamppa Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
osoi Nov 1, 2010
kuroo Nov 1, 2010
MiniaFi Nov 1, 2010
wildanimewolf Nov 1, 2010
RedCloud Nov 1, 2010
zl4y3r Nov 1, 2010
Victoreem Nov 1, 2010
chibichii Nov 1, 2010
miakachan Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
xeiya13 Nov 1, 2010
TheSlayer Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
Vitally Nov 1, 2010
cramoj Nov 1, 2010
MihaiShadow Nov 1, 2010
djctiny Nov 1, 2010
gilnar Nov 1, 2010