Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Username Awarded Date
TheoBrendel Nov 1, 2010
ZephyLynx Nov 1, 2010
kotty Nov 1, 2010
Tsumibito Nov 1, 2010
Acerolaorion Nov 1, 2010
Kajack Nov 1, 2010
inulucas Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010
angeldeath29 Nov 1, 2010
Phereas Nov 1, 2010
fredu1 Nov 1, 2010
mxstyle Nov 1, 2010
ktro Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
SunsetGuardian Nov 1, 2010
Kaizoku253 Nov 1, 2010
dncarpena Nov 1, 2010
yjoke Nov 1, 2010
Skytiger Nov 1, 2010
taida Nov 1, 2010
Retnuh Nov 1, 2010
KizaHyuuga Nov 1, 2010
DDoS Nov 1, 2010
Ryukotusey Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
psychopuppet Nov 1, 2010
baradee Nov 1, 2010
Otakuchama Nov 1, 2010
dragonfire752 Nov 1, 2010
CFraychineaud Nov 1, 2010
thedemon Nov 1, 2010
weedes Nov 1, 2010
angelxxuan Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
Shadowsword Nov 1, 2010
Dene Nov 1, 2010
1980sDarkness1990s Nov 1, 2010
karolisII Nov 1, 2010
gmstrowabarton Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
mrboobo Nov 1, 2010
gigglesgranger Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
kagome123 Nov 1, 2010
20aYa40 Nov 1, 2010
inbee2in Nov 1, 2010
Cephalopod Nov 1, 2010
winter Nov 1, 2010
Kgkey Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010