Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Username Awarded Date
atermagus Nov 1, 2010
lunaduval Nov 1, 2010
ketaro Nov 1, 2010
teckmech Nov 1, 2010
blackphoenix1419 Nov 1, 2010
Lvhina Nov 1, 2010
dzeroxb Nov 1, 2010
KiraDN Nov 1, 2010
Sinbad1458 Nov 1, 2010
estron Nov 1, 2010
fastcart Nov 1, 2010
sebbu Nov 1, 2010
nekochan Nov 1, 2010
RandomName Nov 1, 2010
Friday Nov 1, 2010
Shiomi83 Nov 1, 2010
raigekei Nov 1, 2010
Karly319 Nov 1, 2010
Zulu Nov 1, 2010
tamakio Nov 1, 2010
thenest Nov 1, 2010
Raspberries Nov 1, 2010
torobayo Nov 1, 2010
alexk1992 Nov 1, 2010
Ghazgulsmash Nov 1, 2010
Lsuke Nov 1, 2010
noctisleonhart Nov 1, 2010
Yamachi Nov 1, 2010
nymanga Nov 1, 2010
tnick Nov 1, 2010
jan Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
lyRiC Nov 1, 2010
Adreya Nov 1, 2010
ImmHunter Nov 1, 2010
RenaWolf Nov 1, 2010
KimiNoSha Nov 1, 2010
nous Nov 1, 2010
sakudo Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
Gilgamezh Nov 1, 2010
Thedolcloth Nov 1, 2010
AngelicDiablo Nov 1, 2010
ToumaKun Nov 1, 2010
Silvercho Nov 1, 2010
badinfluence Nov 1, 2010
Naco Nov 1, 2010
firealarm91 Nov 1, 2010
markopferman Nov 1, 2010
Gammed Nov 1, 2010