Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Username Awarded Date
Vehemence Nov 1, 2010
Arweny Nov 1, 2010
suse Nov 1, 2010
xxraikixx Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
YusukeUrameshi Nov 1, 2010
Athrine Nov 1, 2010
kazeryuu Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
Taolynn Nov 1, 2010
Kata Nov 1, 2010
SonicFrake Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
pushwiso Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
Squall212 Nov 1, 2010
ulalaserizawa Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
Elie777 Nov 1, 2010
Zomdao Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Nervebreaker Nov 1, 2010
yenlin Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
tofu Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
gotenks8 Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
bhigh Nov 1, 2010
shadowds Nov 1, 2010
DarkHeaven1990 Nov 1, 2010
nameless2all Nov 1, 2010
whyudra Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
DougK Nov 1, 2010
Boushi Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010
a4a4 Nov 1, 2010
AnimeDoc Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
Shihachi Nov 1, 2010
penwise00 Nov 1, 2010
Bononn Nov 1, 2010
Demonwynd Nov 1, 2010
OneWingedSin Nov 1, 2010
Taumaturgos Nov 1, 2010
AnimeRandomness Nov 1, 2010