Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Username Awarded Date
Nesp Oct 31, 2010
chize Oct 31, 2010
UnlimitedBladeWorks Oct 31, 2010
Sakurakinomoto Oct 31, 2010
shinping Oct 31, 2010
yemu Oct 31, 2010
SHADOWORZA0 Oct 31, 2010
goddesanime Oct 31, 2010
jakarrd Oct 31, 2010
Gargoil Oct 31, 2010
Aesir Oct 31, 2010
Zemunasu Oct 31, 2010
Wellan Oct 31, 2010
Ext3rnal Oct 31, 2010
Tsumirenami Oct 31, 2010
Senreichi Nov 1, 2010
anipro1234321 Nov 1, 2010
Arkkon Nov 1, 2010
MechaNeko Nov 1, 2010
nosut Nov 1, 2010
yksirf Nov 1, 2010
HinoteAkuma Nov 1, 2010
invader257 Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
dnl2004 Nov 1, 2010
inoue86 Nov 1, 2010
gpfanta Nov 1, 2010
shintaketsui Nov 1, 2010
cedulet Nov 1, 2010
AkumaSama Nov 1, 2010
Garurublue Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
p0izN Nov 1, 2010
Zalis Nov 1, 2010
soulfire95 Nov 1, 2010
PhunkOne Nov 1, 2010
karcik Nov 1, 2010
Thule Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
Ranchan Nov 1, 2010
Aloriality Nov 1, 2010
DarkSigma Nov 1, 2010
Kirika Nov 1, 2010
flameshoyt Nov 1, 2010
Kurai1321 Nov 1, 2010
lilmarvy14 Nov 1, 2010
Hiruma1 Nov 1, 2010
Rikuo000 Nov 1, 2010
wickedshizuku Nov 1, 2010
nemodark Nov 1, 2010