Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Watched 25 anime from Studio Pierrot

Username Awarded Date
Steak Nov 1, 2010
Ezelek Nov 1, 2010
anglesdevil Nov 1, 2010
k1y0 Nov 1, 2010
Blazemanau Nov 1, 2010
1fatal1ty Nov 1, 2010
shottiegirl Nov 1, 2010
flawedkaos Nov 1, 2010
fkey Nov 1, 2010
MiracleImposible Nov 1, 2010
tkdokid Nov 1, 2010
b00rz Nov 1, 2010
killemdead Nov 1, 2010
Kiretzu Nov 1, 2010
shinighami Nov 1, 2010
Suzuran01 Nov 1, 2010
kmak Nov 1, 2010
super101 Nov 1, 2010
BBoyBowser Nov 1, 2010
mike00554 Nov 1, 2010
wildstar10 Nov 1, 2010
Sebiy Nov 1, 2010
accorn Nov 1, 2010
JiroKurumi Nov 1, 2010
calaca Nov 1, 2010
Yurias Nov 1, 2010
shinigamihaku Nov 1, 2010
yhwh Nov 1, 2010
blazeitup27 Nov 1, 2010
luedtke6788 Nov 1, 2010
medellin1976 Nov 1, 2010
onisasu Nov 1, 2010
allenwalker31 Nov 1, 2010
Ronny Nov 1, 2010
Skarden Nov 1, 2010
Treasoner Nov 1, 2010
hexagon Nov 1, 2010
Endu Nov 1, 2010
aoibara Nov 1, 2010
renatokun Nov 1, 2010
Tashachan Nov 1, 2010
ktar Nov 1, 2010
Evendell Nov 1, 2010
manganime02 Nov 1, 2010
catrose Nov 1, 2010
Z0C Nov 1, 2010
PrincessKai Nov 1, 2010
SilverBlood Nov 1, 2010
Hrriss Nov 1, 2010
B3rs3rk07 Nov 1, 2010