Watched 25 anime from Shaft

Watched 25 anime from Shaft

Watched 25 anime from Shaft

Username Awarded Date
chii Oct 31, 2010
WondrousWizard Oct 31, 2010
pilgrimek Oct 31, 2010
RDarkSchneider Oct 31, 2010
shinjikasuka Oct 31, 2010
Alan5032 Oct 31, 2010
Lituko Nov 1, 2010
Zalis Nov 1, 2010
OtakuDan Nov 1, 2010
notsomeguy Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
Arcleid Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
narutogaara19 Nov 1, 2010
RamenPoodle Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
Nooterman Nov 1, 2010
TheSlayer Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
Vitally Nov 1, 2010
kawakamikakoii Nov 1, 2010
Utamaru Nov 1, 2010
denkikoiji Nov 1, 2010
FallenGlory Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
Magici Nov 5, 2010
scrwbll19 Nov 8, 2010
AngryJellyfish Nov 9, 2010
Yersh Nov 9, 2010
Ineluki Nov 9, 2010
F91 Nov 10, 2010
Czero Nov 13, 2010
cassiesheepgirl Nov 14, 2010
darkmage88 Nov 14, 2010
jayhero Nov 14, 2010
genomaly Nov 15, 2010
Aessone Nov 18, 2010
laksmkk Nov 28, 2010
TempusW Nov 30, 2010
Tsumibito Dec 2, 2010
psylence Dec 8, 2010
shariz Dec 15, 2010
Ghazgulsmash Dec 21, 2010
Keruri Dec 24, 2010
panchitokiri Dec 25, 2010