Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
Chootster Nov 1, 2010
Konatafangrl Nov 1, 2010
2cuddlelovebunny Nov 1, 2010
Yoshimori Nov 1, 2010
Maboroshi94 Nov 1, 2010
Steak Nov 1, 2010
Velix Nov 1, 2010
jaydoggx Nov 1, 2010
k1y0 Nov 1, 2010
1fatal1ty Nov 1, 2010
Hudai Nov 1, 2010
E4u Nov 1, 2010
fkey Nov 1, 2010
MiracleImposible Nov 1, 2010
tkdokid Nov 1, 2010
aegis7799 Nov 1, 2010
b00rz Nov 1, 2010
shinighami Nov 1, 2010
kmak Nov 1, 2010
kellyblades Nov 1, 2010
SoMe Nov 1, 2010
balwonas Nov 1, 2010
chronowraith Nov 1, 2010
Sebiy Nov 1, 2010
lox Nov 1, 2010
Yurias Nov 1, 2010
yhwh Nov 1, 2010
onisasu Nov 1, 2010
sahakiel Nov 1, 2010
hexagon Nov 1, 2010
renatokun Nov 1, 2010
Tashachan Nov 1, 2010
ktar Nov 1, 2010
crterror Nov 1, 2010
BLEACK Nov 1, 2010
MegaManX2 Nov 1, 2010
Ichizon Nov 1, 2010
SkyKun Nov 1, 2010
Z0C Nov 1, 2010
SilverBlood Nov 1, 2010
Hrriss Nov 1, 2010
fonfon32 Nov 1, 2010
LenaleeLee Nov 1, 2010
goldenwitch Nov 1, 2010
Hikarius Nov 1, 2010
Jaja Nov 1, 2010
Saks Nov 1, 2010
sickhouse Nov 1, 2010
Ameth Nov 1, 2010
aznjohn Nov 1, 2010