Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
Nadian Nov 1, 2010
zeroxaxl Nov 1, 2010
Sin21 Nov 1, 2010
kingcold Nov 1, 2010
RyoIkari Nov 1, 2010
gotetrunks Nov 1, 2010
Dororo Nov 1, 2010
skipatrolslayer Nov 1, 2010
HoverHell Nov 1, 2010
Pixeleen Nov 1, 2010
atermagus Nov 1, 2010
ketaro Nov 1, 2010
nekomi Nov 1, 2010
Rams Nov 1, 2010
Davin Nov 1, 2010
SMGah Nov 1, 2010
Eretzvaju Nov 1, 2010
fastcart Nov 1, 2010
SuperKidd Nov 1, 2010
sebbu Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
Bliss81355 Nov 1, 2010
nickle Nov 1, 2010
ErgoSis Nov 1, 2010
Nodrodge Nov 1, 2010
Friday Nov 1, 2010
sagitame Nov 1, 2010
raigekei Nov 1, 2010
HazumuOsaragi Nov 1, 2010
torobayo Nov 1, 2010
Ghazgulsmash Nov 1, 2010
Yamachi Nov 1, 2010
DarkWanderer Nov 1, 2010
nymanga Nov 1, 2010
tommyknocker Nov 1, 2010
chevenga Nov 1, 2010
roxfdd Nov 1, 2010
MCallahan27 Nov 1, 2010
jan Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
panchitokiri Nov 1, 2010
Ralok Nov 1, 2010
Adreya Nov 1, 2010
Debodic Nov 1, 2010
sonofbatman Nov 1, 2010
sakudo Nov 1, 2010
darkwolf18 Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
Thedolcloth Nov 1, 2010
ToumaKun Nov 1, 2010