Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
NekoZabuza Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
Taoreta510 Nov 1, 2010
penwise00 Nov 1, 2010
Innocency Nov 1, 2010
dazdaz Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
larkinor Nov 1, 2010
shariz Nov 1, 2010
Baccano Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
LightkunYagami Nov 1, 2010
PalmerEldritch Nov 1, 2010
Dexil Nov 1, 2010
Psywol Nov 1, 2010
Piedot30 Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
r6ku Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
whitebiscuit Nov 1, 2010
BMXArena Nov 1, 2010
Chlose Nov 1, 2010
Kogoruhn Nov 1, 2010
otaku44 Nov 1, 2010
speedyturtle4 Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
Merryberry Nov 1, 2010
Morgoth Nov 1, 2010
macxxx007 Nov 1, 2010
Shiddo Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
Sakuramsk Nov 1, 2010
roshiforever Nov 1, 2010
Issina Nov 1, 2010
darkdeath174 Nov 1, 2010
nakedmonkey Nov 1, 2010
Sato587 Nov 1, 2010
CrimsonTears Nov 1, 2010
Soratenshi Nov 1, 2010
ZarathustraPL Nov 1, 2010
yallovio13 Nov 1, 2010
DirtyTroy Nov 1, 2010
Frostlich Nov 1, 2010
wickedwinds Nov 1, 2010
narutogaara19 Nov 1, 2010
Drahanor Nov 1, 2010
Rauvi Nov 1, 2010
Hotel Nov 1, 2010
Loftydreamer Nov 1, 2010
SabakunoYana Nov 1, 2010