Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
Blazenfury2314 Nov 9, 2012
Kyozetsu Nov 9, 2012
winglesz13 Nov 10, 2012
kanzakihime Nov 10, 2012
Ext3rnal Nov 10, 2012
Unknown866 Nov 10, 2012
LordKragnor Nov 11, 2012
Gromph Nov 12, 2012
Dzero Nov 12, 2012
kamikazeslayer11 Nov 12, 2012
Jumbo Nov 14, 2012
lordplatypus Nov 16, 2012
Dabchick Nov 16, 2012
nestharus Nov 16, 2012
Kodama Nov 16, 2012
kilakvs Nov 17, 2012
Faruel Nov 17, 2012
Bermkastel Nov 18, 2012
kanatana Nov 18, 2012
Nafanyaa Nov 19, 2012
h0merx Nov 19, 2012
animeplanet0 Nov 19, 2012
Korpiklaani Nov 19, 2012
KibaKu Nov 20, 2012
TheSoviet Nov 20, 2012
FreakAnime Nov 21, 2012
impulse900 Nov 22, 2012
tozusuke Nov 22, 2012
JimmyK Nov 22, 2012
scblakdrgon Nov 22, 2012
BatoKusanagi Nov 22, 2012
rbit Nov 23, 2012
DarkAir Nov 24, 2012
bitfault Nov 24, 2012
Deuced Nov 24, 2012
konida Nov 24, 2012
Kael Nov 24, 2012
kiel123 Nov 25, 2012
yon1337 Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
TsumikiNyan Nov 25, 2012
Delby Nov 25, 2012
aluto Nov 26, 2012
Urr Nov 26, 2012
drunkenturtle Nov 27, 2012
SleepyKitten Nov 27, 2012
thefaintest Nov 29, 2012
Jestina Nov 29, 2012
ssorwolliw Nov 29, 2012
taxmoney Nov 29, 2012