Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
Necrontyr Oct 31, 2010
BlueSteel Oct 31, 2010
Carreau Oct 31, 2010
unitzero Oct 31, 2010
takaramono Oct 31, 2010
TensaZangetsu Oct 31, 2010
Senreichi Nov 1, 2010
lipe123 Nov 1, 2010
oasisx Nov 1, 2010
Arkkon Nov 1, 2010
yksirf Nov 1, 2010
Nazo Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
YuKanda Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
Yuchan Nov 1, 2010
acme1pt Nov 1, 2010
Solembum Nov 1, 2010
MAXOsHAMe Nov 1, 2010
ryuichiro Nov 1, 2010
gpfanta Nov 1, 2010
sik07 Nov 1, 2010
LingerieArtist Nov 1, 2010
iVo85 Nov 1, 2010
Unknown Nov 1, 2010
Garurublue Nov 1, 2010
F91 Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
karlossius Nov 1, 2010
PhunkOne Nov 1, 2010
karcik Nov 1, 2010
OtakuDan Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
notsomeguy Nov 1, 2010
wickedshizuku Nov 1, 2010
Senshi Nov 1, 2010
galamagal Nov 1, 2010
meth4 Nov 1, 2010
Arweny Nov 1, 2010
zoidberg Nov 1, 2010
Guncake Nov 1, 2010
Riipperi Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
N41X Nov 1, 2010
Ekscen Nov 1, 2010
tomthefish Nov 1, 2010
YusukeUrameshi Nov 1, 2010
yorokonde Nov 1, 2010
kureshii Nov 1, 2010
charlie2alpha Nov 1, 2010