Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Watched 25 anime from Production I.G

Username Awarded Date
RaZe85 Nov 1, 2010
karius13 Nov 1, 2010
Nexus1987 Nov 1, 2010
ShinMitsuomi Nov 1, 2010
Ichi1 Nov 1, 2010
bardninja Nov 1, 2010
SapphireDiablo Nov 1, 2010
Nabeshin85 Nov 1, 2010
heeroyui85 Nov 1, 2010
dartallis Nov 1, 2010
james2001 Nov 1, 2010
quketski Nov 1, 2010
purebred191 Nov 1, 2010
anime18otaku Nov 1, 2010
Bishca Nov 1, 2010
juandedios87 Nov 1, 2010
garetz Nov 1, 2010
MrWaffles Nov 1, 2010
rabidpancake Nov 1, 2010
Kiyoshi87 Nov 2, 2010
SisterWicked Nov 2, 2010
thecrisis1 Nov 2, 2010
Raspberries Nov 3, 2010
infinityplusone Nov 4, 2010
Magici Nov 5, 2010
ellowyn Nov 5, 2010
frantabrozek Nov 6, 2010
Zune26 Nov 6, 2010
Jehuty Nov 7, 2010
scrwbll19 Nov 8, 2010
Tomciux19 Nov 10, 2010
IchigoYuki Nov 12, 2010
chocobomeow Nov 16, 2010
AngryJellyfish Nov 18, 2010
driftboy86 Nov 18, 2010
oninomekyo Nov 20, 2010
Theta Nov 21, 2010
neodym Nov 22, 2010
Ohjisama Nov 22, 2010
RenaWolf Nov 23, 2010
MadHatterBelial Nov 23, 2010
wsellin Nov 24, 2010
cameronanime Nov 25, 2010
TSM Nov 26, 2010
laksmkk Nov 27, 2010
koushy Nov 28, 2010
anti401 Nov 29, 2010
psylence Nov 29, 2010
ToreadoroV Nov 29, 2010
Melchy Dec 3, 2010