Watched 25 anime from J.C. Staff Badge

Watched 25 anime from J.C. Staff Badge Image

Watched 25 anime from J.C. Staff

Username Awarded Date
Millia Nov 14, 2012
bedheadred Nov 14, 2012
AdamZ Nov 15, 2012
Kururai Nov 15, 2012
KaeruDPat Nov 16, 2012
Urwan Nov 16, 2012
soulscum Nov 16, 2012
Dumah Nov 17, 2012
Faruel Nov 17, 2012
jcraplee Nov 18, 2012
Shaala Nov 18, 2012
UberSoldier Nov 18, 2012
Nagashurai Nov 18, 2012
Kedrig Nov 19, 2012
Veinz Nov 19, 2012
misho88bg Nov 19, 2012
Houken Nov 20, 2012
tabachuyzadrj Nov 20, 2012
RD125 Nov 21, 2012
konida Nov 21, 2012
drago10lv Nov 21, 2012
AngelChan Nov 21, 2012
FreakAnime Nov 21, 2012
svennemean Nov 22, 2012
yurkin Nov 22, 2012
Neilye Nov 22, 2012
KurokoShirai Nov 23, 2012
kitana007 Nov 23, 2012
jwplayer0 Nov 23, 2012
vaivel Nov 24, 2012
Viscaria Nov 24, 2012
impulse900 Nov 24, 2012
Taburetka Nov 24, 2012
Sath Nov 24, 2012
Kael Nov 24, 2012
TsumikiNyan Nov 24, 2012
yon1337 Nov 25, 2012
lakob8 Nov 25, 2012
Weetu Nov 25, 2012
Delby Nov 25, 2012
BountyV Nov 25, 2012
Pret1986 Nov 25, 2012
mrdkreka Nov 25, 2012
kaitokid1234 Nov 25, 2012
Kairos Nov 25, 2012
pmuffin Nov 26, 2012
Mataro Nov 26, 2012
Medviah Nov 26, 2012
hooperman88 Nov 27, 2012
SleepyKitten Nov 27, 2012