Watched 25 anime from J.C. Staff

Watched 25 anime from J.C. Staff

Watched 25 anime from J.C. Staff

Username Awarded Date
Pericarde Nov 1, 2010
HinoteAkuma Nov 1, 2010
Nazo Nov 1, 2010
Delgado Nov 1, 2010
OkamiNoKaze Nov 1, 2010
Auraechan Nov 1, 2010
invader257 Nov 1, 2010
Yoshi00 Nov 1, 2010
Kodama Nov 1, 2010
Albernand Nov 1, 2010
Korath Nov 1, 2010
TheJAG Nov 1, 2010
TsurugiNoMiko Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
Tares Nov 1, 2010
xSaber Nov 1, 2010
Yuchan Nov 1, 2010
acme1pt Nov 1, 2010
ryulord1 Nov 1, 2010
Lizy Nov 1, 2010
audigy Nov 1, 2010
KaixNobori Nov 1, 2010
s4ng0 Nov 1, 2010
Lituko Nov 1, 2010
kakashihatake Nov 1, 2010
Solembum Nov 1, 2010
Ihazausername Nov 1, 2010
Enkidu Nov 1, 2010
MAXOsHAMe Nov 1, 2010
Sakubo Nov 1, 2010
Ranzkin Nov 1, 2010
Dark6momo6marcy Nov 1, 2010
vampireprincess007 Nov 1, 2010
chuy Nov 1, 2010
DragonMark Nov 1, 2010
dnl2004 Nov 1, 2010
LinkSword Nov 1, 2010
Suiko Nov 1, 2010
gpfanta Nov 1, 2010
flyboy42 Nov 1, 2010
UnholyMartyr Nov 1, 2010
rheide Nov 1, 2010
hanako Nov 1, 2010
sirsleep Nov 1, 2010
Nimda Nov 1, 2010
jorgeotex2 Nov 1, 2010
Shionkun Nov 1, 2010
sik07 Nov 1, 2010
snowboardinDx Nov 1, 2010
slazor Nov 1, 2010