Watched 25 anime from GONZO Badge

Watched 25 anime from GONZO Badge Image

Watched 25 anime from GONZO

Username Awarded Date
penwise00 Nov 1, 2010
Bresniv Nov 1, 2010
Taumaturgos Nov 1, 2010
Dirbs Nov 1, 2010
yakaranday86 Nov 1, 2010
dante099 Nov 1, 2010
dazdaz Nov 1, 2010
Saito Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
scrwbll19 Nov 1, 2010
lazygeko Nov 1, 2010
Kailyn Nov 1, 2010
Chainerroth Nov 1, 2010
larkinor Nov 1, 2010
shariz Nov 1, 2010
kaustico Nov 1, 2010
edmund21 Nov 1, 2010
Baccano Nov 1, 2010
Hollowd27 Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
Japanimation Nov 1, 2010
crossbred900 Nov 1, 2010
LightkunYagami Nov 1, 2010
BentheOtaku Nov 1, 2010
Ibex87 Nov 1, 2010
Joentjuh Nov 1, 2010
Psywol Nov 1, 2010
Piedot30 Nov 1, 2010
cotsiost Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
aloky Nov 1, 2010
vladi26 Nov 1, 2010
NeclordX Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
Drosss Nov 1, 2010
whitebiscuit Nov 1, 2010
onabashed Nov 1, 2010
bhockeychamp Nov 1, 2010
oniphy Nov 1, 2010
nyamo Nov 1, 2010
MarleH Nov 1, 2010
captaincrimsoneye Nov 1, 2010
DreamLite Nov 1, 2010
ZeoSychros Nov 1, 2010
otaku44 Nov 1, 2010
AGEDarkWolf Nov 1, 2010
Creeniest Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
Paw Nov 1, 2010
trickydrr Nov 1, 2010