Watched 25 anime from GONZO

Watched 25 anime from GONZO

Watched 25 anime from GONZO

Username Awarded Date
Trfm Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
bladez9 Nov 1, 2010
EmyR Nov 1, 2010
Squall212 Nov 1, 2010
karas82 Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
Turba Nov 1, 2010
hydro2004 Nov 1, 2010
erik91 Nov 1, 2010
Zomdao Nov 1, 2010
Pauran Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Narnra Nov 1, 2010
Evance3 Nov 1, 2010
HedleyKow Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
mizducky Nov 1, 2010
meganomic Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
popenter Nov 1, 2010
mistaweston Nov 1, 2010
Paperweight Nov 1, 2010
Genkishi Nov 1, 2010
MetalMOR Nov 1, 2010
Garet Nov 1, 2010
nightstryker Nov 1, 2010
jarvcat Nov 1, 2010
DarkHeaven1990 Nov 1, 2010
mechworrior Nov 1, 2010
nameless2all Nov 1, 2010
Arcleid Nov 1, 2010
YumiChanx3 Nov 1, 2010
yesik1780 Nov 1, 2010
Ufert Nov 1, 2010
kouk2002 Nov 1, 2010
gadhen Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
Raindow Nov 1, 2010
Fishi Nov 1, 2010
Soulblazer Nov 1, 2010
NekoZabuza Nov 1, 2010
Vampires Nov 1, 2010
xephon Nov 1, 2010
a4a4 Nov 1, 2010
AnimeDoc Nov 1, 2010
darkodn Nov 1, 2010
akitafuki Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
Taoreta510 Nov 1, 2010