Watched 10 anime from Studio Ghibli Badge

Watched 10 anime from Studio Ghibli Badge Image

Watched 10 anime from Studio Ghibli

Username Awarded Date
Apc300 Nov 11, 2013
lilxtc3 Nov 11, 2013
Wexxant Nov 11, 2013
AngeloCastro Nov 12, 2013
kurokocchibi Nov 13, 2013
ValkyrieQueen Nov 13, 2013
yukkipon Nov 13, 2013
RoseOfTheAbyss Nov 13, 2013
Tacpebs Nov 14, 2013
wtfilltryit Nov 14, 2013
ahmed1999 Nov 15, 2013
OneShade Nov 15, 2013
shahua Nov 15, 2013
phoenixlight Nov 16, 2013
Doitwich Nov 16, 2013
IchiRukiloove1 Nov 16, 2013
PockyPrincess Nov 16, 2013
Aliien Nov 17, 2013
vanillamoon Nov 17, 2013
Odyzz Nov 18, 2013
TheEdge Nov 18, 2013
Yoake Nov 18, 2013
StoneTheCrow Nov 19, 2013
Pearline94 Nov 19, 2013
mrtallini Nov 20, 2013
palmtreesruler78 Nov 20, 2013
stonenight20 Nov 20, 2013
cheerio380102 Nov 21, 2013
EightAndAHalfTails Nov 22, 2013
MahouOctarine Nov 22, 2013
Jayofthesun21 Nov 22, 2013
stl1764 Nov 23, 2013
Olport22 Nov 23, 2013
Mawshi Nov 24, 2013
nekoriia Nov 24, 2013
Dakuenjeru Nov 24, 2013
jojovonjo Nov 24, 2013
threestepsahead Nov 25, 2013
Habio Nov 25, 2013
l4mee Nov 25, 2013
cestlavie199 Nov 25, 2013
happyanifriend Nov 25, 2013
harunosakura Nov 25, 2013
kaito93 Nov 26, 2013
MitziCats Nov 27, 2013
sunshinechild67 Nov 27, 2013
alen77 Nov 28, 2013
xqu Nov 28, 2013
Awsomnesss Nov 29, 2013
Ramona Nov 29, 2013