Watched 10 anime from Studio Ghibli

Watched 10 anime from Studio Ghibli

Watched 10 anime from Studio Ghibli

Username Awarded Date
Swepiz Oct 30, 2013
Mewoo Oct 30, 2013
boscoclifford Oct 30, 2013
PoolSenpaiDesu Oct 31, 2013
BlueSlacker Nov 1, 2013
oskaras Nov 1, 2013
musicjackal Nov 1, 2013
camivette Nov 2, 2013
einonymous Nov 2, 2013
Arcanni Nov 2, 2013
Nigou Nov 2, 2013
Scuzzy423 Nov 3, 2013
Pshaman Nov 3, 2013
commandercroft Nov 3, 2013
bokek Nov 4, 2013
Nalvenin Nov 4, 2013
gehnrahl Nov 4, 2013
BlueEyedFiend Nov 5, 2013
Nyx0uf Nov 5, 2013
Myde Nov 6, 2013
ulalaserizawa Nov 8, 2013
JayStilla Nov 9, 2013
Mashuqur Nov 10, 2013
pingoosama Nov 10, 2013
Larlos Nov 10, 2013
sleepingrim Nov 10, 2013
mizard Nov 10, 2013
hoshi8thmaiden Nov 10, 2013
DeepSleep Nov 10, 2013
Zepheris Nov 11, 2013
Apc300 Nov 11, 2013
lilxtc3 Nov 11, 2013
Wexxant Nov 11, 2013
AngeloCastro Nov 12, 2013
kurokocchibi Nov 13, 2013
ValkyrieQueen Nov 13, 2013
yukkipon Nov 13, 2013
RoseOfTheAbyss Nov 13, 2013
Tacpebs Nov 14, 2013
wtfilltryit Nov 14, 2013
ahmed1999 Nov 15, 2013
OneShade Nov 15, 2013
shahua Nov 15, 2013
phoenixlight Nov 16, 2013
Doitwich Nov 16, 2013
IchiRukiloove1 Nov 16, 2013
PockyPrincess Nov 16, 2013
Aliien Nov 17, 2013
vanillamoon Nov 17, 2013
Odyzz Nov 18, 2013