Watched 10 anime from Studio Ghibli Badge

Watched 10 anime from Studio Ghibli Badge Image

Watched 10 anime from Studio Ghibli

Username Awarded Date
bbnh09 Nov 16, 2012
Namyi Nov 16, 2012
PetrifiedSap Nov 16, 2012
fishpaste909 Nov 17, 2012
globalwild Nov 17, 2012
FinBoy96 Nov 17, 2012
reina0nyao Nov 17, 2012
Faruel Nov 17, 2012
Nafanyaa Nov 18, 2012
greenfae145 Nov 18, 2012
Sparky282828 Nov 18, 2012
Yofondo Nov 18, 2012
Shuisim Nov 18, 2012
kei7 Nov 18, 2012
Nagashurai Nov 18, 2012
Rockzyk Nov 19, 2012
SpaceUnicorn Nov 19, 2012
Snailphanie Nov 19, 2012
SoryouRei Nov 19, 2012
Vanpelt Nov 19, 2012
Treptych Nov 20, 2012
charis28 Nov 20, 2012
sweetpeas Nov 20, 2012
Gditz Nov 20, 2012
starOTAKU Nov 21, 2012
Rabe Nov 21, 2012
toybox Nov 21, 2012
FreakAnime Nov 21, 2012
hannahislost Nov 22, 2012
Hikaru Nov 22, 2012
devilangel05 Nov 23, 2012
sephkillaAnime Nov 23, 2012
Norbi10 Nov 23, 2012
kitana007 Nov 24, 2012
Viscaria Nov 24, 2012
kimmyrawr Nov 24, 2012
impulse900 Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
Sevvy Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
juna123 Nov 25, 2012
EvaPeron Nov 25, 2012
Recreator Nov 26, 2012
ChocolateBox Nov 26, 2012
LadyXIV Nov 26, 2012
bobbierob Nov 26, 2012
2003041 Nov 27, 2012
YukikoMieko Nov 27, 2012
Clammatus Nov 27, 2012
SleepyKitten Nov 27, 2012