Brainiac

Brainiac

Watched 10 anime from Brains-Base

Username Awarded Date
kureshii Nov 1, 2010
charlie2alpha Nov 1, 2010
Lauti Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
ludithor Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
Alastor Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
mistaweston Nov 1, 2010
Genkishi Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
dasil Nov 1, 2010
LamogiasGR Nov 1, 2010
Psywol Nov 1, 2010
whitebiscuit Nov 1, 2010
Chlose Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
macxxx007 Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
otakuamer Nov 1, 2010
neodym Nov 1, 2010
Erythraeum Nov 1, 2010
Frostlich Nov 1, 2010
Lvhina Nov 1, 2010
Rams Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
ErgoSis Nov 1, 2010
DarkSan Nov 1, 2010
Djazel Nov 1, 2010
roxfdd Nov 1, 2010
jan Nov 1, 2010
purplemo Nov 1, 2010
Gilgamezh Nov 1, 2010
badinfluence Nov 1, 2010
Tsumibito Nov 1, 2010
Nooterman Nov 1, 2010
Waylander Nov 1, 2010
Estrata Nov 1, 2010
Nocross Nov 1, 2010
DiamondIV Nov 1, 2010
sashadgt Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
Dainius Nov 1, 2010
PlatinumHawke Nov 1, 2010
DoGfOoD Nov 1, 2010