Added a Twitter Feed

Added a Twitter Feed

You've added your Twitter feed to your profile. Tweet away!

Username Awarded Date
deadxodus Jul 29, 2014
MightyDesperado Jul 30, 2014
DBZWii09 Jul 30, 2014
SubarashiiNii Jul 31, 2014
kaiser10951 Aug 2, 2014
AviAiel Aug 2, 2014
rafifm11 Aug 2, 2014
Stephanie1805 Aug 3, 2014
Soda19Kookie Aug 3, 2014
GLObito Aug 4, 2014
EriickKun Aug 5, 2014
Magicblue940 Aug 6, 2014
ArceMichaelis Aug 6, 2014
animakid Aug 6, 2014
nekojiru Aug 6, 2014
calophichan Aug 7, 2014
ani5674 Aug 7, 2014
Daresoma Aug 8, 2014
xMuthu Aug 8, 2014
rebekahsam Aug 9, 2014
ZekeXbot Aug 11, 2014
ddacryphiliaa Aug 11, 2014
vikbok Aug 11, 2014
KibaSnowpaw Aug 11, 2014
RoyalGard Aug 12, 2014
Baze175 Aug 12, 2014
snowymedal Aug 12, 2014
Celine1804 Aug 13, 2014
theit Aug 13, 2014
Asunaz Aug 13, 2014
shiroshenanigan Aug 13, 2014
Blackandredbld Aug 14, 2014
Saiyn Aug 16, 2014
CrowChan Aug 16, 2014
MiagiTsuyu Aug 16, 2014
Corvak Aug 16, 2014
Hijo94 Aug 17, 2014
MadaraDeaconu Aug 17, 2014
h3artbrake Aug 17, 2014
Mydnight Aug 17, 2014
sasuzo Aug 18, 2014
Cloflakes Aug 18, 2014
GodlySenpai Aug 19, 2014
th3sh4k4 Aug 20, 2014
iGottaJet Aug 21, 2014
KazutoTheEntaiPrince Aug 22, 2014
chestnutcute Aug 22, 2014
kestion Aug 22, 2014
xRanzar Aug 22, 2014
karadise99 Aug 22, 2014