Rated 500 Anime

Rated 500 Anime

Rated 500 anime

Username Awarded Date
sonicyo Nov 1, 2010
yjoke Nov 1, 2010
Estrata Nov 1, 2010
Sery Nov 1, 2010
Foxia Nov 1, 2010
Retnuh Nov 1, 2010
BakaOtaku Nov 1, 2010
Ingram Nov 1, 2010
KizaHyuuga Nov 1, 2010
baradee Nov 1, 2010
TriumpH Nov 1, 2010
FrozenThunder Nov 1, 2010
funkyaristotle Nov 1, 2010
Dene Nov 1, 2010
mrboobo Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
Szwagier Nov 1, 2010
YuenHaseo Nov 1, 2010
lolnickname Nov 1, 2010
winter Nov 1, 2010
byayoi Nov 1, 2010
Aerith77 Nov 1, 2010
zamrok Nov 1, 2010
Pyokolla Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
moldedclay Nov 1, 2010
Yunacat Nov 1, 2010
BigB9942 Nov 1, 2010
Keropi Nov 1, 2010
KGimmy Nov 1, 2010
prochy Nov 1, 2010
Oyashiro Nov 1, 2010
FelpeMaster Nov 1, 2010
DoGfOoD Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
Elokay Nov 1, 2010
Wollmuetze Nov 1, 2010
Faust13 Nov 1, 2010
kyaathecatlord Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
BlueGenes Nov 1, 2010
Vudoodude Nov 1, 2010
an1m3rul3z Nov 1, 2010
Hideki87 Nov 1, 2010
TheSlayer Nov 1, 2010
Aspiron Nov 1, 2010
AnonyM0US3 Nov 1, 2010
Winnie Nov 1, 2010
MihaiShadow Nov 1, 2010