Rated 500 Anime

Rated 500 Anime

Rated 500 anime

Username Awarded Date
kuraiyami003 Nov 1, 2010
Erythraeum Nov 1, 2010
Frostlich Nov 1, 2010
motman Nov 1, 2010
narutogaara19 Nov 1, 2010
weedeer Nov 1, 2010
rhodd Nov 1, 2010
SabakunoYana Nov 1, 2010
Sin21 Nov 1, 2010
Dakritia Nov 1, 2010
wildthing2022000 Nov 1, 2010
IchigoYuki Nov 1, 2010
atermagus Nov 1, 2010
lunaduval Nov 1, 2010
Lvhina Nov 1, 2010
Rams Nov 1, 2010
SMGah Nov 1, 2010
Eretzvaju Nov 1, 2010
fastcart Nov 1, 2010
Bliss81355 Nov 1, 2010
nickle Nov 1, 2010
ErgoSis Nov 1, 2010
fadedispirit Nov 1, 2010
Friday Nov 1, 2010
Shiomi83 Nov 1, 2010
raigekei Nov 1, 2010
Karly319 Nov 1, 2010
Zulu Nov 1, 2010
Raspberries Nov 1, 2010
alexk1992 Nov 1, 2010
Ghazgulsmash Nov 1, 2010
Yamachi Nov 1, 2010
voltar Nov 1, 2010
tenkenX6 Nov 1, 2010
Impero Nov 1, 2010
NemesisFated Nov 1, 2010
panchitokiri Nov 1, 2010
KimiNoSha Nov 1, 2010
Minerser Nov 1, 2010
Tanoshii Nov 1, 2010
Gilgamezh Nov 1, 2010
Thedolcloth Nov 1, 2010
Funkgun Nov 1, 2010
mthead10873 Nov 1, 2010
alexander Nov 1, 2010
markopferman Nov 1, 2010
ZephyLynx Nov 1, 2010
Nooterman Nov 1, 2010
inulucas Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010