Rated 500 Anime

Rated 500 Anime

Rated 500 anime

Username Awarded Date
Evance3 Nov 1, 2010
ganescha Nov 1, 2010
gotenks8 Nov 1, 2010
meganomic Nov 1, 2010
aw22 Nov 1, 2010
bhigh Nov 1, 2010
Paperweight Nov 1, 2010
Garet Nov 1, 2010
DarkHeaven1990 Nov 1, 2010
Arcleid Nov 1, 2010
kouk2002 Nov 1, 2010
DougK Nov 1, 2010
Fishi Nov 1, 2010
AnimeDoc Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
Shihachi Nov 1, 2010
Bresniv Nov 1, 2010
Taumaturgos Nov 1, 2010
yakaranday86 Nov 1, 2010
dazdaz Nov 1, 2010
Saito Nov 1, 2010
akmal Nov 1, 2010
Boro666 Nov 1, 2010
Korwin Nov 1, 2010
Japanimation Nov 1, 2010
Piedot30 Nov 1, 2010
cotsiost Nov 1, 2010
NeclordX Nov 1, 2010
DragNviper13 Nov 1, 2010
darkestdemon Nov 1, 2010
Kayhura Nov 1, 2010
onabashed Nov 1, 2010
oniphy Nov 1, 2010
nyamo Nov 1, 2010
kyetoukitto Nov 1, 2010
firemage Nov 1, 2010
superricagoku Nov 1, 2010
kevinc18 Nov 1, 2010
Morgoth Nov 1, 2010
macxxx007 Nov 1, 2010
nekoko Nov 1, 2010
Kirayami Nov 1, 2010
GoodMan Nov 1, 2010
DSDashu Nov 1, 2010
whoisfriend Nov 1, 2010
NoMatter Nov 1, 2010
sm00th Nov 1, 2010
losttide Nov 1, 2010
KoihimeMusou077 Nov 1, 2010
Hatsuki Nov 1, 2010