Rated 500 Anime

Rated 500 Anime

Rated 500 anime

Username Awarded Date
MAXOsHAMe Nov 1, 2010
Sakubo Nov 1, 2010
LinkSword Nov 1, 2010
yurgen Nov 1, 2010
cedulet Nov 1, 2010
LingerieArtist Nov 1, 2010
F91 Nov 1, 2010
Shinwaki Nov 1, 2010
Zalis Nov 1, 2010
DragonMaster Nov 1, 2010
karcik Nov 1, 2010
Thule Nov 1, 2010
kooltilldend Nov 1, 2010
gtfanbr Nov 1, 2010
KiraRin Nov 1, 2010
notsomeguy Nov 1, 2010
fibrizzo Nov 1, 2010
DarkSigma Nov 1, 2010
Maximo Nov 1, 2010
Ajna Nov 1, 2010
zoidberg Nov 1, 2010
Guncake Nov 1, 2010
xxraikixx Nov 1, 2010
GammaWar Nov 1, 2010
Itgs Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
tomthefish Nov 1, 2010
kureshii Nov 1, 2010
charlie2alpha Nov 1, 2010
Astrak Nov 1, 2010
1parbo Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
SonicFrake Nov 1, 2010
xxcx Nov 1, 2010
Lazymez Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
blueddict Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
CapnBaka Nov 1, 2010
ludithor Nov 1, 2010
jayhero Nov 1, 2010
CoLiN Nov 1, 2010
EmyR Nov 1, 2010
1r3n3i7z8i Nov 1, 2010
karas82 Nov 1, 2010
KorosuKano Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
Zomdao Nov 1, 2010
Narnra Nov 1, 2010