Rated 25 Manga

Rated 25 Manga

Rated 25 manga

Username Awarded Date
firefaery Nov 16, 2012
Irushion Nov 16, 2012
acdy123 Nov 16, 2012
MzKoRE Nov 16, 2012
Nyrixa Nov 17, 2012
illarae Nov 17, 2012
chickenloser Nov 17, 2012
reina0nyao Nov 18, 2012
Jimbostorm Nov 18, 2012
kinia1436 Nov 19, 2012
Pasa Nov 19, 2012
Lola13014 Nov 20, 2012
KUJA Nov 20, 2012
Otaku222 Nov 20, 2012
Jawesome Nov 20, 2012
rederoin Nov 21, 2012
MotionMenace Nov 21, 2012
FreakAnime Nov 21, 2012
Shirogetsu Nov 22, 2012
cdreid2107 Nov 22, 2012
Darthel Nov 23, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
Alliah Nov 24, 2012
CaptainSlow Nov 24, 2012
Hel Nov 25, 2012
free03 Nov 25, 2012
animelistic Nov 25, 2012
TsumikiNyan Nov 25, 2012
Yayala Nov 26, 2012
DarkOnister Nov 26, 2012
musichatter Nov 26, 2012
SephiryaArk Nov 26, 2012
080705639 Nov 27, 2012
Telrunya Nov 27, 2012
punkrockerchick97 Nov 27, 2012
MoonlightMeika Nov 29, 2012
PhoenixEternal Nov 29, 2012
McRib Nov 29, 2012
WolfyCloud Nov 30, 2012
Roselover1995 Nov 30, 2012
Kawaiisweetbunny Nov 30, 2012
Mythos Dec 1, 2012
EvilGenius Dec 1, 2012
Yverinrey Dec 1, 2012
Lazunyan Dec 2, 2012
Mechwolf Dec 2, 2012
lisauntie Dec 2, 2012
Shakkurify Dec 2, 2012
Arakanga Dec 2, 2012
jojovonjo Dec 3, 2012