Rated 1 Anime

Rated 1 Anime

Rated 1 anime

Username Awarded Date
turtlespie Nov 22, 2013
Nanfliu Nov 22, 2013
AnimeWatcher2014 Nov 22, 2013
vital1997 Nov 22, 2013
S7Devil Nov 22, 2013
CaptainFluffers Nov 22, 2013
brandicem Nov 22, 2013
youngdante13 Nov 22, 2013
Fredricko Nov 22, 2013
SuperSoldier13 Nov 22, 2013
Kiranagi Nov 22, 2013
AOULfav Nov 23, 2013
hielopurpura Nov 23, 2013
MrPhoenix22 Nov 23, 2013
Hakuryuu Nov 23, 2013
Kokushibyo Nov 23, 2013
username8481 Nov 23, 2013
Bulwa Nov 23, 2013
ArkhamMA Nov 23, 2013
Kirinsan Nov 23, 2013
tichan Nov 23, 2013
Octarina Nov 23, 2013
jamroz5 Nov 23, 2013
stl1764 Nov 23, 2013
Funes Nov 23, 2013
Maruxx55 Nov 23, 2013
candycotten Nov 23, 2013
ssdd1983 Nov 23, 2013
Geannelieseerd Nov 23, 2013
leviheichou322 Nov 23, 2013
AnimeTaco Nov 23, 2013
MyWaifuIsAPoptard Nov 23, 2013
HeroOfDarkness Nov 23, 2013
bosszaraki Nov 23, 2013
Ka3 Nov 23, 2013
karicom333 Nov 23, 2013
nushu Nov 23, 2013
ShizumuAyame Nov 23, 2013
XxLightKnight95xX Nov 23, 2013
Hexso Nov 23, 2013
Funnyforbunnies Nov 23, 2013
adikiller Nov 23, 2013
groundmar Nov 23, 2013
uchiki Nov 23, 2013
meemeekoe Nov 23, 2013
einbirne Nov 23, 2013
poppop4344 Nov 23, 2013
remu Nov 24, 2013
EldaB Nov 24, 2013
JustSomething Nov 24, 2013