Rated 1 Anime Badge

Rated 1 Anime Badge Image

Rated 1 anime

Username Awarded Date
chenhonker Nov 17, 2013
mottscurry Nov 17, 2013
Justice1 Nov 17, 2013
aresgs Nov 17, 2013
SurferGirlCarter Nov 17, 2013
Botorock Nov 17, 2013
Ranier23 Nov 17, 2013
Yamanari Nov 17, 2013
Zarjak Nov 17, 2013
TheBozu Nov 17, 2013
Cyprian Nov 17, 2013
MadameCorax Nov 17, 2013
Izarra Nov 17, 2013
Nikola Nov 17, 2013
gimmetheloot Nov 17, 2013
Silvurg Nov 17, 2013
BeLo0310 Nov 17, 2013
Avadeya Nov 17, 2013
DxnDxn Nov 17, 2013
BuffaloZ Nov 17, 2013
Liz1569 Nov 17, 2013
theblackmetal Nov 17, 2013
LlamaInspector Nov 17, 2013
raullykan Nov 17, 2013
USSEnterprise Nov 17, 2013
RighteousRamza Nov 18, 2013
redreaper31 Nov 18, 2013
Slizz Nov 18, 2013
Agaron Nov 18, 2013
ShinyAngel Nov 18, 2013
Hardcoresquall Nov 18, 2013
StrikeChan Nov 18, 2013
Marchewa Nov 18, 2013
Eldia Nov 18, 2013
Bluenest Nov 18, 2013
TheEdge Nov 18, 2013
EpicUnion Nov 18, 2013
Morgiana Nov 18, 2013
Darkthorn5 Nov 18, 2013
thirst098 Nov 18, 2013
squikki Nov 18, 2013
WhiteTigerFox Nov 18, 2013
gladiator49 Nov 18, 2013
eeylin Nov 18, 2013
kostya Nov 18, 2013
CharlesAnime Nov 18, 2013
Dardone Nov 18, 2013
Sunvic Nov 18, 2013
thegamerchunk1 Nov 18, 2013
soap13 Nov 18, 2013